Welcome To WUJNS
武汉大学学报 英文版 | Wuhan University Journal of Natural Sciences
Wan Fang
CNKI
CSCD
Wuhan University
Current Issues
Home>>Current Issues
Volume18   Number6  December  2013  ,P.461-552
Mathematics
TU Lilan, YIN Shuifang
DOI:10.1007/s11859-013-0959-z
Clicked:1293
Page: 471-476
CHEN Jiaqing, JIN Qianyu, CHEN Zhiqiang, LIU Cihua
DOI:10.1007/s11859-013-0958-0
Clicked:1084
Page:466-470
XU Hongmei, MA Huiling
DOI:10.1007/s11859-013-0957-1
Clicked:1212
Page:461-465
Material Science
ZHU Jie, SHI Junjun, PAN Yueyue, LIU Xiaoli, ZHOU Li
DOI:10.1007/s11859-013-0968-y
Clicked:1092
Page:530-534
HE Zhen, CHEN Xiaorun, YANG Huamei, CAI Xinhua
DOI:10.1007/s11859-013-0969-x
Clicked:837
Page: 535-540
Environmental Science
WANG Chongli, XU Weihong, LI Hong, ZHOU Kun, LIU Jun, ZHANG Mingzhong
DOI:10.1007/s11859-013-0970-4
Clicked:497
Page:541-548
Computer Science
CHEN Xiuzhen, MA Jin, LI Shenghong, CHEN Ken, SERHROUCHNI Ahmed
DOI:10.1007/s11859-013-0961-5
Clicked:378
Page: 484-488
ZHOU Hang, LIU Guangjun
DOI:10.1007/s11859-013-0960-6
Clicked:438
Page: 477-483
DING Shuang, FU Jianming, PENG Bichen
DOI:10.1007/s11859-013-0962-4
Clicked:524
Page:489-498
ZOU Xiubin, XIANG Jinhai
DOI:10.1007/s11859-013-0963-3
Clicked:554
Page:499-503
Welcome To WUJNS

HOME | Aim and Scope | Editoral Board | Current Issue | Back Issue | Subscribe | Crosscheck | Polishing | Contact us Copyright © 1997-2017 All right reserved